Apakah pilihan pembayaran? Adakah anda menerima pembayaran baucar (boleto)?