Hur länge kan jag behålla mina filer? Är det möjligt att ta bort dem?