ฉันสามารถเก็บไฟล์ไว้ได้นานเท่าใด เป็นไปได้ไหมที่จะลบออก?